Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ωραιοκάστρου, χωρίς την κα Βαμβάκη- Λιμπατέ στην αντιπολίτευση!

Απριλίου 14, 2019
Από

 Η 9 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε  τη Δευτέρα  15/04 , χωρίς τελικά τη συμμετοχή  της κας Βαμβάκη- Λιμπατέ, η οποία μετακόμισε  από τα έδρανα της διοίκησης στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Από την θέση της οποίας θα ασκεί αντιπολίτευση ως εκπρόσωπος προφανώς της παράταξης «ανάσα», η οποία απέκτησε και εκλεγμένο εκπρόσωπο με άλλη παράταξη στο δημοτικό συμβούλιο. 

 Από τα δε  49 θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα επτά αφορούσαν την κα Βαμβάκη- Λιμπατέ, αφού έπρεπε  να οριστεί ο αντικαταστάτης της στις διάφορες θέσεις που κατείχε. Επίσης σε αυτή τη συνεδρίαση οι δημότες έθεσαν  ερωτήματα προς το δήμαρχο για το θέμα των λατομείων, στα οποία φυσικά απέφυγε να απαντήσει  συγκεκριμένα.

Αναλυτικά τα θέματα, εκτός από την γνωστή αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και την  τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος, περιελάμβαναν  και πολλές, πολλές  διαγραφές προσαυξήσεων σε οφειλές δημοτών!!!!

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 2319 τεμαχίου εκτάσεως 14.500 τ.μ., με κτίσμα 493 τ.μ., της Τ.Κ. Νεοχωρούδας. Εισηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το αρ. 74 του Ν. 3852/2010. Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

 

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στη Δ.Ε.Υ.Α.Ωραιοκάστρου και ορισμό Αντιπροέδρου. Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

 

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στον Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω και ορισμό Αντιπροέδρου. Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

 

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στη ΔΗ.Κ.Ε.Ω. Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

 

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην Α΄/βαθμια Σχολική Επιτροπή. Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

 

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στη Β΄/βαθμια Σχολική Επιτροπή και ορισμό Αντιπροέδρου. Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

 

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ονοματοδοσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

 

 ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση δύο (2) μηχανών μεσαίου κυβισμού κατά πλήρη κυριότητα προς το Α.Τ. Ωραιοκάστρου. Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρόσληψης δασοφυλάκων για κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Θερινή δημιουργική απασχόληση 2019». Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγητής: ΙΣΑΑΚ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ)

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για συμμετοχή στη σύσταση Αστικού Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4513/2018 για τη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου. Εισηγητής: ΙΣΑΑΚ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ)

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Σχολικών Επιτροπών της Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάσρου με αντικείμενο την παροχή διοικητικής υποστήριξης. Εισηγητής: ΙΣΑΑΚ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ)

ΘΕΜΑ 17ο: Ψήφιση Κανονισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου. Εισηγητής: ΗΛΙΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 18ο: Ορισμός ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης έτους 2018 της ΔΗ.K.E.Ω. Εισηγητής: ΗΛΙΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Παροχή γνώμης σχετικά με την ειδική κανονιστική πράξη θεσμοθέτησης του Πάρκου «ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ», ως χώρου περιαστικού πρασίνου. Εισηγητής: ΗΛΙΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης α) για κλείσιμο οδού Κομνηνών στο ύψος του Δημαρχείου για την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 και από ώρες 11:00-13:00 για την εκδήλωση του εορτασμού της μάχης της Κρήτης, β) εκτροπή λεωφορειογραμμής ΟΑΣΘ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 21ο: Εξέταση της αίτησης του Μ.Α.Π.Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1954 για επιχορήγηση εκδήλωσης. Εισηγητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης «Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων Συνοδών στο Υφιστάμενο Κλειστό Γυμναστήριο του Δρυμού» με 4 Αρ. Μελέτης 8/2019, προϋπολογισμού 1.520.000,00 € από την «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ». Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΤΗΣ – ΔΡΥΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 9η ΚΥΡΙΑ ΟΔΟ ΛΗΤΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ)», με Αρ. Μελέτης: 33/2015, Αρ. Έργου: 13/2016 και Ανάδοχο: «ΠΟΛΥΖΟΣ Π.» Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ακινήτου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στη Δ.Κ. Δρυμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφασή της. Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη απόφασης α) για κλείσιμο της οδού Κομνηνών από την οδό Σταυριωτών μέχρι την οδό Μελισσοχωρίου για το διάστημα από Παρασκευή 9/4/2019 και ώρα 7:00 π.μ. μέχρι και το Σάββατο 20/4/2019 και ώρα 20:00 μ.μ. και το κλείσιμο της οδού Μακεδονίας από την οδό Ηρώων μέχρι την οδό Μακεδονομάχων τη Δευτέρα 22/4/2019 από ώρα 7:00 π.μ. μέχρι 16:00 μ.μ. στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019» με Αριθμό μελέτης: 20/2017. Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5004103. Εισηγητής: ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ – ΕΣΑΗ

ΘΕΜΑ 27ο: Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση του εορτασμού της «Μάχης της Κρήτης». Εισηγητής: ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ – ΕΣΑΗ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση υλοποίησης προγράμματος «Αποστολή παιδιών του Δήμου μας, σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2019» – Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων. Εισηγητής: ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ – ΕΣΑΗ

ΘΕΜΑ 29ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 (Γρ. Προμηθειών). Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (συντήρηση – επισκευή οχημάτων), σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Μπαρουτέ Απόστολο του Νικολάου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

 ΘΕΜΑ 32ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Κεσίδη Λεωνίδα του Αλεξίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για την κα. Καπράλου Παναγιώτα του Αλεξάνδρου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 34ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για την κα. Κυριακίδου Όλγα του Αλεξάνδρου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Δαμιανίδη Ιωάννη του Αποστόλου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Καραγκιοζίδη Λεωνίδα του Καλλινίκου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

 ΘΕΜΑ 37ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Χατζηαγοράκη Δημήτριο του Παναγιώτη. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Κελεσίδη Ιωάννη του Χρήστου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 39ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για την κα. Ανταβογλου Χαρίκλεια του Αναστασίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Δεμερτζίδη Χαράλαμπο του Γεωργίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Κνη Ιωάννη του Αθανασίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για την κα. Λυμπούδη Ζαχαρίνα του Ευριπίδη. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 43ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Καρκέλη Ελευθέριο του Γεωργίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 44ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Καρουτα Αλέξανδρο του Ανδρέα. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 45ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Καλώνη Βύρωνα του Αθανασίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 46ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Κωνσταντινίδη Στέφανο του Ευδόκιμου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΜΑ 47ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για τον κ. Καρατζιά Αντώνιο του Σταματίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 48ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για την κα. Λαζαρίδη Ελένη του Κωνσταντίνου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 49ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από κύρια οφειλή για την κα. Κασεντζή Μαργαρίτα του Δημητρίου. Εισηγητής: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο!!!

    Σχολιάστε

    Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

    *


    5 − = 4